Medisch onderzoek

Vooraleer je veilig met het duiken in open water kan beginnen dien je eerst 2 medische onderzoeken te ondergaan. Best is deze onderzoeken zo snel mogelijk te laten uitvoeren, zodat je bij een eventuele uitsluiting van het duiken om medische reden, nog niet teveel uitrustingsstukken hebt gekocht

JAARLIJKS MEDISCH ONDERZOEK

Het eerste onderzoek is een jaarlijkse algemene fitnesskeuring bij je huisarts, of bij voorkeur bij de clubdokter, na telefonische afspraak.

Het sportonderzoek bij het begin van de sportduikloopbaan bestaat uit:

  • een algemeen onderzoek en ondervraging over de persoonlijke gezondheidstoestand
  • een klinisch onderzoek met spirometrie
  • een hartslag recuperatieproef

Buiten de ondervraging en een algemeen onderzoek, moet er speciale aandacht besteed worden aan neus, keel en oren.
De dokter laat zich leiden door de Nelos medische steekkaart, waarop de absolute contra-indicaties voor het duiken vermeld staan.
Aan een kandidaat, die nooit sport deed en/of op zijn werk nooit gekeurd werd, wordt geadviseerd een RXthorax en een EKG onder belasting te ondergaan.
Er worden medische fiches ter beschikking gesteld met een afscheurbare strook. Deze strook dient bij de betaling van het lidgeld afgegeven te worden aan de clubsecretaris die deze bewaart in het secretariaat en ingeval van een ongeval, samen met de ongevalsaangifte, zal overmaken aan het NELOS-secretariaat.

EEN ELEKTROCARDIOGRAM (EKG) onder inspanning

Het tweede onderzoek, een elektrocardiogram of kortweg EKG, is niet voor iedereen verplicht, enkel voor duikers ouder dan 45 jaar. Dit onderzoek laat toe vast te stellen of je hartspier in voldoende conditie verkeert om de belasting van het duiken zonder problemen te ondergaan. Bij dit onderzoek krijg je een reeks elektroden rond je hartstreek, en op bepaalde slagaders opgeplakt. Vervolgens zal de dokter je op een trainingsfiets gedurende een aantal minuten aan een inspanning onderwerpen. Wanneer je wordt goedgekeurd dan is dit voor de volgende 5 jaar geldig, waarna je opnieuw een EKG moet laten opnemen.

Van elk medisch onderzoek wordt melding gemaakt in je duikboek en op de medische fiche, dat je bij de clubsecretaris moet inleveren.

Belangrijk!

Wie niet over alle vereiste medische goedkeuringen beschikt, kan niet deelnemen aan de opleidingsduiken in open water, omdat je in dat geval niet verzekerd bent. Tevens zal je brevet achteraf niet gehomologeerd kunnen worden door BEFOS.

ONGEVALLEN

Ieder ernstig duikongeval moet gevolgd worden door een nieuw onderzoek door een geneesheer van (of aanvaard door) de Medische Commissie om de wachttijd voor verder duiken vast te stellen.

RECHT OP BEROEP

Wanneer men niet akkoord gaat met de uitspraak van een dokter, kan men enkel beroep doen op een geneesheer van (of aanvaard door) de Medische Commissie.

Scroll naar boven