Hoe het allemaal begon...

Zo rond het begin van 1980 toen het zwembad van Scherpenheuvel pas in gebruik genomen was, kregen twee jongens die daar werkten de duikkoorts te pakken. Het daadwerkelijke veldwerk om mensen warm te maken voor een duikclub in Scherpenheuvel werd vooral verricht door René Van Gossum, vader van Dirk. Hij mag dan ook beschouwd worden als de eigenlijke stichter van de club en samen met hem waren de pioniers van het eerste uur: zijn zoon Dirk, Guy Blevy, Freddy Severeyns, Jacques Huygens en Carine Leirs.

De boreling moest ook een naam hebben natuurlijk en op voorstel van Jacques werd het AMYKOS. Het embleem: een onfortuinlijke duiker die verstrikt zit in de vangarmen van een verwachtingsvol grijnzende octopus.

De verklaring van de naam vinden we terug in de Griekse mythologie nl.: ‘Amycos’ (of Amycus) was een reus, zoon van de zeegod Poseidon, en koning van de Bébryces in Bithynië. Hij had een woest karakter en hij vond de bokssport en de vuistvechtershandschoen uit. Hij viel alle vreemdelingen aan die in Bithynië landden en vermoordde hen door vuistslagen. Toen de Argonauten in zijn land ontscheepten, ontmoetten zij Amycos, deze daagde hen uit tot een gevecht. Pollux aanvaardde de uitdaging en het gevecht begon. Ondanks zijn grote afmetingen en zijn grote kracht, werd de reus verslagen door de handigheid en de lenigheid van de held Pollux. De inzet van het gevecht waren de levens zelf van de beide strijders: Amycos, als hij winnaar was geweest, zou zijn tegenstander hebben gedood. Pollux daarentegen, die zegevierend uit de wedstrijd kwam, stelde zich tevreden door Amycos te laten beloven om in de toekomst alle vreemdelingen vriendelijk te verwelkomen en hen te respecteren. Amycos bond zich daartoe door een plechtige eed af te leggen.

In het latijn wil ‘AMICUS’ ook zeggen: bevriend, vriendelijk, welkom, van vrienden. En dit is dan ook de bedoeling van onze club: om iedereen vriendelijk welkom te heten en hen op te nemen in onze club van (duik)vrienden.

Scroll naar boven