Brevetten

AMYKOS is als duikschool aangesloten bij NELOS, dit is de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport, welke samen met zijn Waalse tegenhanger (LIFRAS) de Belgische Federatie voor Onderwatersport (BEFOS) vormen. De Belgische nationale federatie BEFOS is op zijn beurt stichtend lid van de CMAS, dit is een wereldfederatie voor onderwatersport waarbij federaties van meer dan 90 landen zijn aangesloten. Al de brevetten zijn dus wereldwijd erkend.

1* duiker

Een duiker die bekwaam is om veilig en correct gebruik te maken van zijn duikuitrusting in een beschermde omgeving en die klaar is om openwater ervaring op te doen, begeleid door een ervaren duiker. Hij moet kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van de CMAS.

2* duiker

Een 2-ster duiker heeft enige ervaring opgedaan. Moet in staat zijn om onder leiding van een ervaren duiker eenvoudige duiken uit te voeren. Moet daarbij in staat zijn om manifeste duikongevallen te herkennen en er adequaat op te reageren. Moet kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van de CMAS. Kan als duikleider fungeren bij eenvoudige duiken.

3* duiker

Een 3-ster duiker moet in staat zijn “zelfstandig” te duiken. Moet tevens in staat zijn duiken te leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben. Hierbij moet hij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

Scroll naar boven